En ung och hoppfull grafisk identitet

När Aoki startade samarbetet med Ung Cancer hade organisationen problem att nå unga killar. Då organisationen växt lavinartat fanns ingen kontroll på uttrycket. 

Ung Cancer arbetade mycket med uttrycket ”Fuck Cancer”. Som konsument var det svårt att förstå om det var ett varumärke eller om organisationen hette så. 

Aoki skapade en grafisk profil för Ung Cancer som flörtade med ett uttryck från varumärken i sportsegmentet. Fuck Cancer blev ett märke som blev starkare kopplat till deras webshop.

 

Ung Cancer

Ung Cancer startade 2010 och är en ideell medlemsorganisation som stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. De har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och att vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå.