Byggandet av en ny identitet för Teater Halland

När vi påbörjade arbetet med Teater Halland hade de sjunkande besökarsiffror. Teatern hade just fått en ny konstnärlig ledare och vill blir en tydligare del av samhällsdebatten och locka fler till teatern. Det behövde förtydliga sin identitet och få en stark nystart.

 

Själva fenomenet teater går långt tillbaka i tiden, till Grekland och amfiteatrar och dramer. Här hämtade vi inspiration till de grafiska elementen som går att likna vid pelare och block som byggs upp och rivs ner som kulisser inför varje ny uppsättning.  

   Vi designade en ny logotyp, tog fram typografi, färger och ett illustrativt grafiskt manér med enkla former och element. Fokus låg på att identiteten skulle vara enkel för teatern att själva jobba med och gå att variera på många olika sätt, samtidigt som den skulle få teatern att sticka ut och få en egen unik ton. 

 

Teatern har fått ett stort uppsving efter att identitetsarbetet och visionen implementerats i verksamheten. Det kommer fler och fler besökare och de har fått bättre anslag. Det är en fantastisk teater med  låga trösklar och höga ambitioner.

Teater Halland

Teater Halland är regionens största teater och har som mål att hålla en hög konstnärlig nivå, vara en naturlig mötesplats för teater, samt delta aktivt i samhällsdebatten.