Med kartan som utgångspunkt i arbetet med en ny grafisk identitet

Göteborgsregionens (GR) styrka och utmaning är att skapa samsyn bland 13 olika kommuner. När GR kom till Aoki hade den tidigare grafiska identiteten fått lite för fria tyglar. GR ville skapa en ny visuell identitet som speglade samarbetet mellan kommunerna och visionen om en kreativ, växande och hälsosam region. 

Med utgångspunkt i regionens karta skapade vi ett bildspråk som leker med mötet mellan kommunerna. GR fick en ny logotyp, ett bibliotek med ikoner samt en ny färgpalett. Den visuella identiteten skapades för att fler användare inom organiskationen skulle kunna ta över arbetet och använda sig av den.

 

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) är ett samarbetsorgan för 13 kommuner i Västra Götaland. GR driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är regionens röst i Västsverige. GR arbetar för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.