Framtidens byggande är fossilfritt

Hoppet är Göteborg Stads initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. 

    För att hitta innovativa aktörer som vill vara med och göra det omöjliga möjligt gjorde vi en målgruppsanalys och kommunikationsstrategi som sedan togs ut i visuellt manér och kampanj utifrån stadens riktlinjer för kommunikation.

Göteborgs Stad

Göteborg är Sveriges näst största stad och Skandinaviens största hamn. Näringslivet och invånarna har genom historien berikats av internationella samarbeten och mångfald. 2021 fyller Göteborg 400 år och står inför ett historiskt utvecklingssprång. Aoki är sedan 2015 upphandlade för stadens kommunikation.