Att skapa en ny grafisk identitet av nåt gammalt

Aoki har arbetet med Myrorna sedan 2016. Under åren har vi gjort strategiska arbeten, tagit fram en grafisk profil samt gjort ett 20-tal kampanjer. 

När Aoki påbörjade arbetet med en ny uppdaterad grafisk profil för Myrorna utgick vi från deras gamla logotyp. Men allt i dess omgivning fick ett nytt uttryck. En serie mönster och illustrationer adderades för att göra helheten mer informativ och spännande. Med insikten om att unga människor inte vet vad Myrornas pengar går till, skapade vi en kampanj där vi på ett pedagogiskt sätt berättar om syftet med Myrornas verksamhet.

 

Myrorna

Myrorna är en second hand kedja som i över 120 år sålt kläder och prylar till förmån för människor som har det svårt. Genom att få fler människor att handla cirkulärt bidrar deras arbete till ett hållbart samhälle.