Rekryteringskampanj för Göteborgs stad

I Göteborg finns 55 000 människor som är anställda av Göteborgs Stad. För att synliggöra alla kompetenser som finns skapade Aoki i uppdrag av Visuell Kommunikation, en rekryteringskampanj med en serie filmer för att porträttera olika anställda och deras arbete. Sammanlagt producerades 30 filmer varav vissa gick på bio. Förutom filmerna gjorde vi också ett digitalt test tillsammans med Hoy. Testet går ut på inspirera användaren till nya typer av jobb. Genom att få användaren att svara på ett par frågor om sig själv lämnar vi förslag på tänkbara arbeten.