Silvergrå inspiration

Två gånger om året publicerar Schwartzkopf en inspirationsbok och ett magasin som visar nya hårtrender och produkter. Publikationerna är utgångspunkt för ett stort konvent i USA som besöks av frisörer och stylister från hela världen. Aoki fick i uppdrag att ta fram ett nytt grafiskt manér för de båda trycksakerna. Säsongens tema var toner i grått och silver och riktade sig till en äldre målgrupp som oftast inte lyfts fram i sammanhang där vi pratar skönhet och hårvård. 

Schwarzkopf

Schwarzkopf är ett varumärke specialiserat på hårvård för konsument och för frisörsalonger. För att stärka sin position bland salongerna arbetar Schwarzkopf kontinuerligt med produktutveckling, inspiration och utbildning för professionella frisörer.