Branding och design

Aoki är en design och kommunikationsbyrå. Vi utvecklar och förpackar varumärken ur ett strategisk perspektiv, från identitet till kommunikation. Vi arbetar med varumärkesstrategier, visuella identiteter, grafisk design och med kommunikation.

Tillsammans med våra kunder bygger vi starka varumärken, förflyttar varumärken och skapar försäljning. Vi förstärker bra och sunda värderingar. Vi jobbar för att göra skillnad. För våra kunder, men också för vår omvärld, vårt samhälle och vår omgivning. Tillsammans definierar vi en livsstil, ett DNA som leder till kommersiell och emotionell förändring. Det är en prestigelös och transparent process.

Enkelt uttryckt arbetar vi i tre steg eller inom tre områden som kan få olika prioritet beroende på hur uppdraget ser ut:

Strategi. Design. Kommunikation.