Strategisk kommunikation

Med strategisk kommunikation skapar vi uppmärksamhet och försäljning. Men också hopp om en bättre framtid.

Vi utvecklar strategisk kommunikation som skapar långsiktiga och starka värden för våra kunder och vår omvärld. Vi skapar varumärkesbyggande kampanjer, taktiska kampanjer och innehåll till sociala kanaler. 

Aoki arbetar med kommunikationsuppdrag åt en rad olika kunder inom olika branscher. Vi arbetar med kunder som finns på flera marknader och med kunder med en väldigt liten målgrupp. Vi jobbar med retailuppdrag, med folkhälsa, med kulturuppdrag och uppdrag inom fastighetsbranschen. Bredden av kunder och uppdrag är viktig. Den gör att vi utvecklas och ständigt lär oss nya saker. Ett bra uppdrag är när vi har ett utvecklande samarbete med våra kunder och kan göra skillnad.

Vad är strategisk kommunikation? 

Som konsument möts vi dagligen av en oändlig mängd kommunikation. Att prata är inte svårt. Men att säga rätt saker vid rätt tidpunkt och nå ut till sin målgrupp är svårare. För att nå framgång med sin kommunikation behövs ett strategiskt perspektiv, både kortsiktigt och över lång tid. Aoki sorterar kommunikationen i långsiktiga budskap, som förmedlar varumärket och kortsiktiga insatser som driver försäljning och skapar hög närvaro. 

Hur hjälper vi våra kunder?

Våra samarbeten ser olika ut. För vissa kunder fungerar vi som en långsiktig och strategisk fullservicebyrå. För andra är vi en konsult som hjälper till med enstaka uppdrag. I flera års tid har vi arbetat med inhouse-avdelningar hos många kunder. Här spelar vi ofta rollen som kreativ sidekick med erfarenhet från flera branscher och kunder.