Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategin beskriver varumärkets själ. Den ska engagera, inkludera och involvera.

Att ha kontroll över sitt varumärke gör att vi lättare och på ett mer konsekvent sätt kan agera på omvärldens snabba svängningar. Därför bör arbetet med varumärket ske kontinuerligt och med långsiktigt perspektiv.

 

Aoki hjälper företag att formulera och förtydliga sina varumärken. Tillsammans med våra kunder bygger vi starka varumärken, förflyttar varumärken och skapar försäljning. Vi förstärker bra och sunda värderingar. Vi jobbar för att göra skillnad. För våra kunder, men också för vår omvärld, vårt samhälle och vår omgivning. Tillsammans definierar vi en livsstil, ett DNA som leder till kommersiell och emotionell förändring. Det är en prestigelös och transparent process.

Vad är en bra varumärkesstrategi?

En bra varumärkesstrategi är ett kortfattat och genomtänkt dokument som beskriver ett varumärkes existensberättigande och riktning. Den ska vara lättillgänglig och inkluderande. En varumärkesplattform beskriver varumärkets själ, det vill säga affärsidé, vision, mission, personlighet och kärnvärden. I steg två bygger Aoki på med en kommunikationsplattform som beskriver hur vi kommunicerar varumärket. Den innehåller målgrupp, tonalitet, huvudbudskap, personlighet och visuellt uttryck. 

Varför är det viktigt att ha en tydlig varumärkesstrategi?

En gedigen och konsekvent varumärkesstrategi stärker varumärket och skapar förutsättningar för igenkänning. Alla som arbetar med varumärket får också en samsyn kring vad som ska åstadkommas. Effekten blir att samtliga medarbetare arbetar i samma riktning, vilket sparar tid och gör att vi kan ta genomtänkta beslut. Genom att visa en tydlig och rättvis bild av varumärket kan vi skapa lönsamhet och nå framgång.