Visuell identitet

En stark visuell identitet synliggör de känslor och värderingar vi vill att varumärket ska uttrycka.

En visuell identitet är en grafisk tolkning av varumärkets personlighet. Den förmedlar varumärkets vision och nytta. Den är ett visuellt uttryck för vad vi vill att varumärket ska uttrycka. Den skapar förutsättningar för igenkänning, framgång och lönsamhet.

Aokis skapar visuella identiteter utifrån ett humanistiskt perspektiv. Vi drivs av att inkludera människor och söker uttryck som är direkta och lätta att förstå. Som inte uppfattas som en gåta. Med hjälp av grafisk design skapar Aoki element och verktyg för hur ett varumärke ska exponeras. Den pedagogiska aspekten är en viktig del i vårt arbete med en visuell identitet. Design är ett internationellt språk. Låt oss använda detta som en dörröppnare mellan människor.

Vad är en visuell identitet? 

De grundläggande elementen i en visuell identitet är logotyp, typsnitt och färgpalett. I dagens fragmenterade medielandskap behöver ett varumärke mer än någonsin ta hänsyn till hur identiteten tar sig uttryck i olika miljöer. Den måste hålla för många olika ändamål och kanaler. En bra visuell identitet har med fördel också en grafisk manual. Den innehåller regler för hur logotypen och typsnitten ska användas samt exempelskisser. Med pedagogiska guidelines får våra kunder verktyg för att skapa en hållbar och tydlig identitet.

Varför ska man ha en konsekvent visuell identitet?

Aoki har tagit fram visuella identiteter i tätt samarbete med inhouse-avdelningen hos många av våra uppdragsgivare. Med en genomtänkt visuell identitet får de som arbetar med varumärket en guide för hur de ska arbeta med identiteten. Att arbeta på det sättet ger en bra grund till att identiteten blir hållbar och konsekvent då fler personer fungerar som ambassadörer. En konsekvent visuell identitet skapar vi förutsättningar för att igenkänningen av varumärket blir större. Med genomtänkta regler för hur vi uppträder ökar vi sannolikheten för framgång och lönsamhet.