Aoki startade 2009 med en tydlig målsättning att bygga starka varumärken ur ett kommersiellt men också jämlikt och hållbart perspektiv.

 

Aoki startades 2009 av Helena Svärd och Camilla Blomgren med en tydlig idé att bygga starka varumärken ur ett kommersiellt och samtidigt rättvist och jämlikt perspektiv. Det sitter i våra väggar och präglar våra uppdrag. Idag är vi några fler. 

Aoki är en av få byråer som ägs och drivs av kvinnor vilket också avspeglar sig i valet av samarbetspartners där vi aktivt arbetar med att välja ur ett normkritiskt perspektiv. Alltid med spetskompetens. 

Vi har lång erfarenhet av att bygga varumärken genom olika kanaler, från strategi till genomförande, för små lokala företag till globala koncerner. 

Vi arbetar med livsstilskunder, i synnerhet inom Retail och Kultur. För oss handlar livsstil om att definiera vårt förhållande till omvärlden. En livsstil som är rättvis, hållbar, som ifrågasätter normer och är generös. 

Vi är djupt förankrade i den kulturella världen, utifrån personliga intressen och uppmärksammade uppdrag för museer, utställningar och föreställningar. Vi mixar ofta kulturuppdrag med vår långa erfarenhet av retail-uppdrag. Och vice versa. Vår erfarenhet av två världar föder nya idéer.

Genom åren har Aoki arbetat med uppdrag för en rad organisationer som gör världen bättre, både för individen och hela samhället. Vi arbetar också inom den offentliga sektorn och är till exempel upphandlade av Göteborg Stad som arbetar för ett hållbart samhälle och en stad öppen för alla.