Aoki är en design och kommunikationsbyrå. Vi utvecklar och förpackar varumärken ur en strategisk synvinkel, från identitet till kommunikation. Vi arbetar med kommunikationsstrategier, visuella identiteteter, grafisk design och med kommunikation.

 

Tillsammans med våra kunder bygger vi starka varumärken, förflyttar varumärken och skapar försäljning. Vi förstärker bra och sunda värderingar. Vi jobbar för att göra skillnad. För våra kunder, men också för vår omvärld, vårt samhälle och vår omgivning. Tillsammans definierar vi en livsstil, ett DNA som leder till kommersiell och emotionell förändring. Det är en prestigelös och transparent process. 

Enkelt uttryckt arbetar vi i tre steg eller inom tre områden som kan få olika prioritet beroende på hur uppdraget ser ut: Strategi. Design. Kommunikation.

 


Strategi

En tydlig strategi är en förutsättning för ett fortsatt designarbete, utveckling av ett varumärke eller en kampanj. Den kan sitta som berget när vi kommer in i processen eller så utvecklar vi den tillsammans. 

Vår övertygelse är att en strategi alltid ska vara tydlig och relevant. Vi koncentrerar innehållet till en kommunikativ essens. Det kan resultera i exempelvis en varumärkesplattform eller en kommunikationsplattform. En strategi ska engagera, inkludera och involvera. Inte stänga ute.


Vi söker känslorna och uttrycket som ska förmedla varumärkets kärnvärden och företagets själ.

Visuell identitet och grafisk design

Aokis skapar visuella identiteter. De fungerar som en förpackning kring varumärket. Vi söker känslorna och uttrycket som ska förmedla varumärkets kärnvärden och företagets själ, vilka utgår från företagets historia, produkter och tjänster. 

Med hjälp av grafisk design skapar vi element och verktyg för hur just ditt varumärke ska exponeras. Varje varumärke är unikt och har olika behov. Grundarbetet är ofta detsamma men den visuella identiteten kan appliceras i olika sammanhang. Det kan vara en hemsida, ett uttryck för innehåll i sociala media, ett skyltprogram i en offentlig miljö eller ett förpackningsprojekt. 

 

Läs mer om visuell identitet här.


Kommunikation

Vad är receptet för lyckad kommunikation? Idag är kommunikations och medialandskapet oändligt. För att synas tror vi det är viktigt att uppträda på ett enhetligt och tydligt sätt. Utifrån strategiska beslut skapar vi kommunikation i enlighet med varumärkets kärna och vision. Vi skapar riktlinjer för kommunikationens huvudbudskap och visuella identitet. Ofta gör vi en kampanj som sätter känslan och tonen. Ibland blir det flera. 

Med vår erfarenhet av långa kundrelationer förstår vi värdet av en bra inhousebyrå. Aoki kan vara ett strategisk och kreativt tillskott till en inhouse. Vi är ett kompliment.